30 MAY

[HÌNH ẢNH] Thử nghiệm thành công can thiệp trên động vật

Ngày 29/05 vừa qua Bệnh viện vừa thử nghiệm thành công việc can thiệp trên động vật nhằm chuẩn bị cho Khóa học Asian Stroke Summer School 2019 sẽ diễn ra vào tháng 6/2019.

Xem Thêm