08/07/2020

Thông báo chiêu sinh các khóa học

Bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ , thông báo chiêu sinh 2 khóa học :
1. Can thiệp mạch máu thần kinh cơ bản (dành cho bác sĩ)
2. Chuẩn bị dụng cụ và chăm sóc bệnh nhân trong phòng chụp mạch (dành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh)

  • Chi tiết các khóa học xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm tại đây

Tin tức gần đây