Khoa Dược

 • Chức năng
  • Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện.
  • Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.
 • Nhiệm vụ
  • Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
  • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
  • Tham gia hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
  • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
  • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
  • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
  • Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
  • Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
  • Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
  • Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
  • Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
 • Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ: Khoa Dược, tầng 4 Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ
  • Hotline: 02923.789.911 nhánh máy 160

Trưởng khoa: DS. Lê Hoàng Mai

– Tốt nghiệp Dược Sĩ Đại Học năm 1972 tại Trường Đại Học Dược Khoa Sài Gòn
– Chứng chỉ đào tạo chuyên môn Dinh Dưỡng năm 1990 của Đại Học Mahidol – Thái Lan
– Chứng chỉ đào tạo Quản Lý Trang Thiết Bị Y Tế năm 1993 của Trung Tâm E.R.D.C – Ấn Độ
– Chứng nhận thực hành Dược Lâm Sàng năm 1997 của Bệnh Viện Morges – Thụy Sĩ


Trở lại